Gesondheid Onder Jeugdiges Bespreek
Deur Tandy-Lee Marinus

Wolseley en die Hexvallei Sekondêre Skool was onlangs gasheer van gesondheidsdialoë wat jeug inlig oor die stigma van MIV, Vigs en TB.

Kaapse Wynland-distriksmunisipaliteit en regeringskommunikasie- en inligtingstelsels het in samewerking met die departement van gesondheid Breedevallei en Kaapse Wynland subdistrik, Anova en die Tuberculosis Vaccine Initiative(SATVI) hieraan gewerk.

Leerders het in groepe inligtingsessies voltooi en aan hul klasmaats terug gerapporteer oor die verskeie kwessies wat bespreek is.

SATVI in Worcester het gefokus op TB om leerders in te lig oor waarvandaan die siekte kom, simptome en medikasie en hoe om dit te voorkom.

Ook, omdat die misbruik van dwelms in die Breedevallei algemeen is, is hierdie kwessie ernstig bespreek.

Volgens Peter Titus, plaaslike streeksmedia-koördineerder, het dit vir hulle tydens hierdie sessies kommerwekkend opgeval dat uit ’n groep van 153 leerders, daar 30 van die tieners was wat reeds moeders is, veral in die Hexvallei-gebied.Statistieke wys ook dat De Doorns in 2002 die hoogste voorkoms van MIV gehad het. Dit is steeds ’n belangrike kwessie in die Witzenberg-area.

“Dit is hoekom ons hierdie areas teiken, omdat die stigma rondom veral TB is dat dit net vir ’n sekere groep mense raak,” het Titus gesê.

Vir Titus en die ander organisasies is dit belangrik om hierdie feite met jong mense te deel, juis omdat hulle so kwesbaar is. Daar word dus gehoop dat wat die jeug in hierdie sessie geleer word, deur hulle toegepas sal word in die toekoms, en dat hulle dit aan hul mede-leerders sal oordra.

“Ek het nie geweet dat jy verskeie tipes TB kry nie en dat ons meer versigtig moet wees oor ons gesondheid. Ons moet ander mense bewus maak hieroor en sodoende vir hulle help,” het een van die leerders, Jonique Noble, gesê.

Vir nog ’n leerder, Cheslin Farmer, was dit ’n kwessie wat na aan die hart gelê het nadat een van sy goeie vriende gediagnoseer is met TB.

“Dit is belangrik dat daar vir ons als verduidelik word wat hierdie siekte behels. Ek hoop net dat almal dit kop toe sal neem wat gesê is,” het Cheslin gesê.

Source: Netwerk24

0